Đẹp studio

• Địa chỉ: 135 Hồ Văn Huê, P,9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Vietnam

• Số điện thoại: 08.3842 3235 - 0983883458

• Email: depstudio.hcmc@yahoo.com.vn

• Website: http://www.depstudio.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://dep-studio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/kha.dang.1